Lubricants CLAAS

Per a la seguretat operativa de l'ordinador.

Curosos i eficients: Els lubricants CLAAS ORIGINAL estan adaptats de forma precisa a les necessitats creixents de moltes peces de la màquines. El que sigui necessari.

Lubricants ORIGINAL CLAAS

Els lubricants i anticongelants CLAAS ORIGINAL cobreixen la gamma completa de màquines CLAAS i són així mateix adequats per a una multitud d’altres màquines.

Comprovats i autoritzats pel departament de desenvolupament tecnològic de CLAAS, els nous lubricants compleixen lògicament amb tots els requisits tècnics. A més compleixen amb les necessitats creixents d’engranatges, eixos, instal·lacions hidràuliques i frens humits. CLAAS ORIGINAL.

Lubricants li garanteixen la major seguretat operativa a l’treballar amb la seva màquina. Lògicament la gamma de lubricants CLAAS ORIGINAL també li ofereix innovadors olis especials per a motors, per al proveïment rendible de motors amb sistema optimitzat de gasos d’escapament, amb l’última tecnologia de catalitzadors SCR.

CLAAS ofereix a més lubricants “Fuel Economy”, que redueixen el consum de combustible, lubricants “Bio” per treballar en àrees amb un entorn especialment sensible i solucions d’urea per a la neteja dels gasos d’escapament.