Avís legal

Dades identificatives

1. estàs visitant la pàgina web propietat de maquinaria Agricola sala, S.L. amb domicili social a l’alt Empord, no 12-bscara-(Girona) amb CIF B17206707 inscrita en el Registre Mercantil de foli en volum, full, en endavant el titular.

Pot contactar amb el titular per qualsevol dels següents mitjans:

Telèfon: + 34 972 560 006

Adreça de contacte: maquinaria@agricolasala.com

Web Hosting

Arsys.es
Telèfon: 902115530

Adreça de contacte: soporte@arsys.es

Usuaris

2. aquestes condicions (d’ara endavant avís legal) tenen per objecte regular l’ús del lloc web del titular que posa a disposició del públic.

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’usuari, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Aquestes condicions s’aplicaran independentment de les condicions generals de contractació que, si escau, siguin obligatòries.

Ús del portal

3. facilita l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a internet pertanyents al titular o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, l’usuari pot disposar d’una contrasenya per la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (per exemple, serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que el propietari ofereix a través del seu portal i amb un caràcter explicatiu però no limitatiu, a no emprar-los per:

 • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
 • Divulgar continguts o racistes, xenòfobs, pornogràfics-il·legals, d’apologia del terrorisme o que atempten contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de [nom de l’empresa], dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la societat virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys Dalt.
 • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 • Utilitzar el lloc web o la informació continguda en el mateix per a comercials, polítics, publicitaris i per a qualsevol ús comercial, especialment en l’enviament de correus electrònics no sol·licitats.

EL titular es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatòries, xenòfobs, racistes, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat o que, en la seva vista, no serà adequat per a la seva publicació. En qualsevol cas, el titular no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Protecció de dades

4. tot allò relacionat amb la política de protecció de dades està contingut en el document de política de privacitat.

Contingut. Propietat intel·lectual i industrial

5. el titular posseeix tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com els elements continguts en el mateix (a manera d’exemple: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del titular o dels seus llicenciataris.

Tots els drets reservats. D’acord amb el que preveu el paràgraf segon dels articles 8 i 32,1 de la Llei de propietat intel·lectual, es prohibeix expressament la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de disposició, tot o part de la Llei de propietat intel·lectual els continguts d’aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del titular.

Exclusió de garanties i responsabilitat

6. l’usuari reconeix que l’ús del lloc web i dels seus continguts i serveis es duu a terme sota la seva exclusiva responsabilitat. En particular, a manera d’exemple, el titular no assumeix cap responsabilitat en els àmbits següents:

 1. La disponibilitat del funcionament del lloc web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.
 2. La finalitat per a la qual el lloc web atén els objectius de l’usuari.
 3. Vulneració de la legislació vigent per part de l’usuari o de tercers i, en particular, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin titularitat d’altres persones o entitats.
 4. L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic danyós que pogués ocasionar el sistema informàtic de l’usuari o de terceres persones. És a l’usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.
 5. Accés fraudulent als continguts o serveis per terceos no autoritzats, o, si escau, a la captura, supressió, alteració, modificació o manipulació de missatges i comunicacions de qualsevol tipus que aquests tercers puguin realitzar.
 6. L’exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i l’ús posterior que realitza l’usuari. EL propietari utilitzarà tots els esforços i mitjans raonables per proporcionar informació actualitzada i fiable.
 7. Els danys en els equips informàtics durant l’accés al lloc web i els danys als usuaris quan provenen d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompen el servei.
 8. Danys derivats de circumstàncies causades per cas fortuït o per causes de força major.

En cas que hi hagi fòrums, l’ús d’ells o altres espais similars, cal tenir en compte que els missatges reflecteixen només l’opinió de l’usuari que els fa referència, que és l’únic responsable. EL titular no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l’usuari.

Modificació d’aquest avís legal i durada

7. el titular es reserva el dret de realitzar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tants continguts i serveis que es presten a través del mateix, com la forma en què apareixen representat o situat al vostre portal.

La vigència d’aquestes condicions dependran de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Enllaços

8. en el supòsit que s’incloguin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, el titular no exercirà el control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el titular assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol informació continguda en cap d’aquests hipervincles i altres llocs a Internet. Així mateix, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’Associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Drets d’exclusió

9. el titular es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al Portal i/o als serveis oferts sense previ avís, a petició pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que violin el contingut d’aquest avís legal.

General

10. el titular perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Llei aplicable i jurisdicció

11. la relació entre el titular i l’usuari es regirà per la normativa espanyola en vigor. Totes les controvèrsies i reclamacions derivades d’aquest avís legal seran resoltes pels Jutjats i Tribunals espanyols.

Menors

12. dirigeix els seus serveis a usuaris majors de 18 anys. Els menors d’aquesta edat no poden utilitzar els nostres serveis i, per tant, no han d’enviar-nos les seves dades personals. Informem que si es produeix aquesta circumstància, maquinaria Agricola sala, S.L. no es responsabilitza de les possibles conseqüències que poguessin derivar-s de l’incompliment de la convocatòria que s’estableixi en aquesta mateixa clàusula.